Mikrouttryck

Mikrouttryck

Mikrouttryck som vetenskap

Mikrouttryck är väldigt korta ansiktsuttryck, som varar mellan 1/25 och 1/5 av en sekund. De visar ofta en dold emotion och är resultatet av dess undertryckande eller förtryck. Vilken som helst av de sju emotionerna som visat sig ha universella signaler kan visas i ett mikrouttryck: ilska, rädsla, sorg, avsky, förakt, förvåning och glädje. (Anger, fear, sadness, disgust, contempt, surprise and happiness.)

Historia

Haggard och Isaacs 1 var de första att beskriva mikrouttryck (de kallade dem för ”mikromomentana uttryck”), i sin studie av psykoterapeutiska intervjuer. De förklarade förekomsten av mikrouttryck som resultatet av förträngning i vilket patienten inte var medveten om hur han eller hon kände. Haggard och Isaacs menade också att mikrouttryck inte kunde iakttas i realtid.
Ekman och Friesen 2 visade ett par år senare att med träning kan vem som helst lära sig att se mikrouttryck i realtid. Ekman och Friesen utvecklade också förklaringen till förekomsten av mikrouttryck. De menar att de inträffar när människor avsiktligt försöker dölja sina emotioner från andra likväl som de döljer dem för sig själva genom förträngning. Observera att de ser likadana ut; man kan inte avgöra genom själva mikrot om detta är en produkt av undertryckande eller förträngning.

Olika typer av mikrouttryck

Makro

Normala uttryck som oftast varar mellan 1/5 sekund och 4 sekunder. De upprepas ofta och passar ihop med det som sägs och med ljudet av personens röst.

Mikro

De är mycket korta, varar normalt mellan 1/5 och 1/25 av en sekund. De visar ofta en dold emotion och är resultatet av undertryckande eller förträngning.

False

En avsiktlig simulering av en emotion som inte upplevs.

Maskerad

Ett falskt uttryck som är gjort för att dölja ett makrouttryck.

1 Haggard, E. A., & Isaacs, K. S

Haggard, E. A., & Isaacs, K. S. (1966). Micro-momentary facial expressions as indicators of ego mechanisms in psychotherapy. In L. A. Gottschalk & A. H. Auerbach (Eds.), Methods of Research in Psychotherapy (pp. 154-165). New York: Appleton-Century-Crofts

2 Ekman, P., & Friesen, W. V

Ekman, P., & Friesen, W. V. (2003). Unmasking the Face. Cambridge: Malor Books., p.169