Kurser

Kurser

Ta del av Paul Ekmans forskning

Eva Hyllstam är licensierade leverantörer av Paul Ekmans internationella certifieringsträningar i Norden; Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island.

Vi arbetar för att sprida kunskapen om Paul Ekmans arbete och forskning i de Nordiska länderna. Våra tre kurser är designade och godkända av Dr Ekman genom Paul Ekman Group llc. Kurserna bokas enkelt genom att du gör en förfrågan. Du kan även välja en av våra öppna kurser, dessa bokas via vår onlinebokning.

Klicka här!

Boka en kurs eller föreläsning som lär dig avläsa lögner.